2009-02-05 09:34 #0 av: Tatsja

Yttrandefrihetsgrundlagen fastställer att alla har rätt att fritt utrycka sig, och att det är en grundläggande demokratiskt rättighet att göra sin röst hörd, anonymt eller inte, i olika medier.

Läs mer här om yttrandefrihetsgrundlagen på support.

yttrandefrihetslagen